Goleman’ın 6 Liderlik Stili

Sonuçları Etkileyen Liderlik Davranışları

Daniel Goleman, 3.000’den fazla yönetici üzerinde yaptığı araştırmaya dayanarak, hangi kesin liderlik davranışlarının olumlu sonuçlar verdiğini araştırdı. Her biri duygusal zekanın farklı bileşenlerinden kaynaklanan altı farklı liderlik tarzının ana hatlarını çizdi.

Her stilin bir şirketin, bölümün veya ekibin çalışma ortamı ve dolayısıyla finansal performansı üzerinde farklı bir etkisinin olduğu kesin.

Bu stilleri şöyle sıralayabiliriz;

*Emredici/Zorlayıcı liderler itaat talep ederler.

*Vizyoner liderler insanları bir vizyon doğrultusunda harekete geçirirler.

*İştirakçi liderler duygusal bağlar ve uyum yaratırlar.

*Demokratik liderler katılım yoluyla fikir birliği oluştururlar.

*Hız belirleyici liderler mükemmellik ve öz-yönetim beklerler.

*Koçluk liderleri insanları gelecek için geliştirirler.

Araştırma, en iyi sonuçları alan liderlerin tek bir liderlik tarzına güvenmediklerini gösteriyor; başarılı liderler herhangi bir haftada stillerin çoğunu kullanıyorlar.

Coleman, her bir tarzın en uygun olduğu iş durumu tiplerini detaylandırıyor ve bu tarzlardan bir veya daha fazlasına sahip olmayan liderlerin repertuarlarını nasıl genişletebileceklerini de açıklıyor.

Menü