Nesillere Göre Çalışanlar Ne İstiyor?

Farklı nesillerin (Baby Boomers, GenX, Millennials ve GenZ) işten ne istedikleri arasında önemli farklılıklar olduğu aşikar.
Antonio Grasso tarafından hazırlanmış olan bu infografik ilginç. Farklılıkların bazılarını özetliyor ve anlamlı.
Bu 4 kuşağın tanımı sizin deneyiminizle örtüşüyor mu? Kritik soru ise şu: Etkili bir çalışma ortamı elde etmek için liderler nesiller arası farklılıkları nasıl yönetmeli?
Bunu da ileride tartışacağız.
Menü