YAS

İsviçreli bir psikiyatr Elisabeth Kübler-Ross, Ölüm ve Ölmek isimli kitabında Yası, 5 aşamalı olarak tanımlar.
 
Birinci evre İnkâr Aşamasıdır. Kişi Hayır bu doğru olamaz, bu benim başıma gelemez ben böyle bir şey yaşamadım gibi cümlelerle yaşadığı durumu inkar eder.
 
İkinci evre Öfke’dir. Kişi büyük öfke duymaya başlar. Kendine niye ben, bu benim başıma niye geldi gibi sorular sorar.
 
Üçüncü Pazarlık evresidir. Öfke sonrasında kişi sakinleşir ve duygu yoğunluğunu azaltmak için kendi ve çevresiyle pazarlık yapmaya başlar.
 
Dördüncü evre Depresyon evresidir. Kişi gerçekle yüzleşmiş ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına inanmaktadır.
 
Son evre Kabullenme evresi. Burada kişi olayları sindirir, geleceğe dair planlar yapar.
Siz hangi aşamadasınız?
Menü