Etkili İletişim Nedir?

Etkili iletişim, mesajın netlik ve amaçla alınması ve anlaşılması için fikir, düşünce, fikir, bilgi ve veri alışverişi sürecidir. Etkili bir şekilde iletişim kurduğumuzda, hem gönderen hem de alıcı tatmin olur.

İletişim, sözlü ve sözsüz, yazılı, görsel ve dinleme dahil olmak üzere birçok biçimde gerçekleşir. Şahsen, internette (forumlarda, sosyal medyada ve web sitelerinde), telefonda (uygulamalar, çağrılar ve video aracılığıyla) veya posta yoluyla gerçekleşebilir.

İletişimin etkili olabilmesi için açık , doğru , tam , öz ve şefkatli olması gerekir.

Etkili iletişimin faydalarına işyerinde, eğitim ortamında ve kişisel yaşamınızda tanık olunabilir. İyi iletişim kurmayı öğrenmek, bu alanların her birinde bir fırsat olabilir.

Çalışanların doğru yönetimi ve ekiplerin oluşturulması, kuruluşunuzu daha hızlı büyütme ve çalışan bağlılığı, gelişmiş yaratıcılık, güçlü ilişkiler gibi konulardaki faydalarıyla etkili iletişim iş yerinde de fayda sağlar!

Bu sebeple etkili iletişimin temel faktörlerini iyi anlamak gerekir. Kitlenizi analiz edip düşünmek,  aktif dinleme alıştırmaları, net mesaj verme, doğru ortam ve platformları kullanmak, etkili iletişim kurabilmek amacıyla mutlaka üzerinde durulması gereken konulardır.

Menü