Mobbing Nedir?

Bazen “grup zorbalığı” olarak bilinen iş yerinde mobbing, bir iş arkadaşını tecrit, aşağılama ve saldırganlık için hedef alan insan gruplarını içerir. Mobbing hedeflerinin yanı sıra işin kendisi üzerindeki etkisi ciddi olabilir. İşletme sahipleri, mobbing belirtilerinin farkında olmalı ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek için adımlar atmalıdır.

İşyerindeki fikir farklılıkları yeni bir şey değildir. Sağlıklı tartışmaların bir iş organizasyonuna faydalı olabileceğine dair kanıtlar vardır. Ancak bazen, bir işçi başka bir çalışana karşı psikolojik terör kampanyasına giriştiğinde bu çatışma sorunlu bir hal alabilir. Bireysel zorbalık ne kadar üzücü olsa da, terörize eden çalışan aynı zamanda hedefi korkutan, aşağılayan ve taciz eden diğer iş arkadaşlarından yardım aldığında durum çok daha kötü hale gelebilir.

Mobbing taktikleri şunları içerebilir:

Sözlü saldırganlık, engelleme, dışlama, dedikodu ve iftira, fiziksel saldırganlık.

İşyeri mobbinginin tek bir nedeni yoktur: Grup tacizi ve gözdağının tipik nedenleri, kıskançlıktan baş belası veya muhbirden kurtulmaya kadar değişebilir. Nihai hedef ne olursa olsun, araçlar genellikle aynıdır: Mobbing, bir çalışanı işyerinden uzaklaştırmak veya çalışanı çetenin gündemine uymaya ikna etmek için dışlama, aşağılama, sindirme ve diğer duygusal ve bazen de fiziksel taciz biçimlerini kullanır.

İş kanunları, çalışan sınıflarını istihdam ayrımcılığına ve düşmanca bir işyerinde çalışmaya zorlanmaktan korur. Mobbing davranışı bir mağduru cinsiyet, ırk, ulusal köken, din, etnik köken, aile durumu veya engellilik gibi korunan bir statü temelinde hedef alıyorsa, mağdurun olayı devlet yetkililerine bildirme ve soruşturma talep etme hakkı da vardır. İşletme, bu tür koşullar altında mobbinge müsamaha gösterilmesinin bir sonucu olarak hem hukuki hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

İşyeri mobbinginin etkisi işletmeler için yıkıcı olabileceğinden, işletme sahipleri ve yöneticiler çalışan davranışını ve ofis kültürünü ciddiye almalı ve takip etmelidirler.

Menü